Niet voor jezelf


 | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag | 

ING-bankrekening
 NL69 INGB 0000 1979 19

 of

ONLINE DONERENHoe kan het dat in een rijk land als Nederland ook armoede is? Armoede in Nederland is een hardnekkig probleem met vele gezichten, zoals stille armoede en werkende armen.

UITDAGING: Niet voor Jezelf daagt u uit om te protesteren tegen onrechtvaardige behandeling van onze medemensen. Door solidair te zijn en geld beschikbaar te stellen voor de strijd tegen de nog steeds groeiende kloof tussen arm en rijk. Met bijvoorbeeld 1 % van uw jaarloon. Of een bedrag dat u zelf kiest.

ING-bankrekening
NL69 INGB 0000 1979 19
t.n.v. Stichting Niet voor Jezelf.

INZET: Dit geld wordt gebruikt om landelijke en plaatselijke initiatieven te ondersteunen. Initiatieven gericht op structurele verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met het minimum. Initiatieven van belangengroepen van werklozen, arbeidsgehandicapten, vrouwen in de bijstand, boeren en boerinnen, kerken en allerlei andere groepen die zich inzetten om de armoede te bestrijden.Niet voor Jezelf timmert als het nodig is aan de weg. Bijvoorbeeld door de resultaten van onze solidariteitsactie onder de aandacht van de politiek te brengen. Op die manier krijgt ons protest tegen de scheve verhoudingen in het toch wel rijke Nederland een extra impuls.

TEN SLOTTE: Niet voor jezelf is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij wijzen u er op dat uw schenking aan Niet voor Jezelf onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. U zou dat belastingvoordeel opnieuw als actiemiddel kunnen inzetten. Blijf solidair, zo lang dat nodig is. 

Voor meer inlichtingen:

info@nietvoorjezelf.nl


Aanvragen gaarne per e-mail:

aanvraag@nietvoorjezelf.nlHet fondsbestuur beslist vier keer per jaar over de aanvragen. Termijnen voor aanvragen en behandeling  van subsidies:
 
indienen voor behandeling in
15 december januari
15 maart april
15 juni juli
15 september oktober
 


© 2012-2022 Stichting Niet voor Jezelf

 | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag |   | contact |