Niet voor jezelf - bestuur


 | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag | 

Bestuur

Stichting Niet voor Jezelf
secretariaat: Jufferkade 66
3011 VW Rotterdam

Hans Goosen (voorzitter)
Tjeerd de Boer (secretaris)
Madeline Andringa (penningmeester)

In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigd.


ING-bankrekening
 NL69 INGB 0000 1979 19

 of

ONLINE DONEREN

Verklein de kloof

RIJKEN BELEGGEN OP DE BEURS

beurs
boterham
broodjes

Eerlijk delen

de koek


Contact bij voorkeur per e-mail:

mail@nietvoorjezelf.nl