Niet voor jezelf - de actie


 | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag | 

Niet Voor Jezelf daagt u uit om te protesteren tegen onrechtvaardige behandeling van onze medemensen. Door solidair te zijn en geld beschikbaar te stellen voor de strijd tegen de groeiende kloof tussen arm en rijk. Eén procent van uw jaarloon, bijvoorbeeld. Of een bedrag dat u zelf kiest.

Stort dat op ING-rekening 197919 ten name van de stichting Niet Voor Jezelf.

Inzet

Dit geld wordt gebruikt om landelijke en plaatselijke initiatieven te ondersteunen. Initiatieven gericht op structurele verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een minimuminkomen. Initiatieven van belangengroepen van werklozen, WAO'ers, vrouwen in de bijstand, boeren en boerinnen, kerken en allerlei andere groepen.

Protest

Niet Voor Jezelf timmert als het nodig is aan de weg. Bijvoorbeeld door de resultaten van onze solidariteitsactie onder de aandacht van de Haagse politiek te brengen. Op die manier krijgt ons protest tegen de scheve verhoudingen in het rijke Nederland een extra impuls.

Ten slotte

Wij wijzen u erop dat uw schenking aan Niet Voor Jezelf fiscaal aftrekbaar is. U zou het belastingvoordeel dat dat u oplevert, opnieuw als actiemiddel kunnen inzetten. Blijf solidair, zo lang dat nodig is.

ING-bankrekening
 NL69 INGB 0000 1979 19

 of

ONLINE DONEREN