Niet voor jezelf - gesteunde groepen


 | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag | 

 

In 2020
bijdrage aan de Bijstandsbond Amsterdam voor een actie tegen het niet gebruik van voorzieningen.
Een bijdrage aan Acute Opvang in Rotterdam vanwege de grotere toeloop van vragen en een bijdrage voor de uitbreiding met een werkplek.
Een sympathiebijdrage aan PEL in Leeuwarden voor een klachtenspreekuur.
Een bijdrage aan een onderzoek en de presentatie ervan over jongeren en armoede.

In 2019
Een bijdrage aan meerdere bijeenkomsten georganiseerd door de Rotterdamse Actiegroep tegen Armoede, Schulden en Sociale Uitsluiting.
Een sympathiebijdrage aan het vormen van een Weerstandsfonds voor acute hulpverlening bij huisuitzetting en energieen waterafsluitingen.

In 2018
Aktiegroep Rotterdam Armoedevrij voor de Mars tegen de Armoede. Conferentie over Sociale Rechtvaardigheid in Rotterdam.

In 2017
Bijstandsbond Amsterdam
Samenwerken aan nieuw beleid Rotterdam

In 2016
Werelddag Armoede Zuid-Limburg
Samenwerkingsverband armoedebestrijding
Start provinciale groep Zuid-Holland

In 2015
Bijstandsbond Amsterdam
Samenwerkende uitkeringsgerechtigden Rotterdam

In 2014
Bijstandsbond Amsterdam
Georganiseerde Weldaad Tilburg
Rotterdamse Sociale Alliantie
Landelijk Symposium voor Voedselbanken Utrecht

In 2013
Stichting PEL Leeuwarden
Stichting Qracht500
Stichting Fenix Tilburg

In 2012
Cratosvrienden Tilburg
Stichting samenwerkende Gezondheid voor Vrouwen Eindhoven
Stichting Arbeidspastoraat Twente
Comité Marokkaanse Arbeiders Amsterdam

In 2011
Het Alternatief Smartlappenfestival in Tilburg
Vereniging PEL in Leeuwarden 
Comité vrouwen en de bijstand / EVA Amsterdam 
Stichting Cratosvrienden in Deurne
Stichting ROSA! (Rotterdamse Sociale Alliantie
Bijstandsbond Amsterdam
Sympathiebijdragen werden verstrekt aan:

In 2010
Vrouwen in de bijstand/EVA in Amsterdam
Stichting In de Rooden Leeuw in Maastricht.
De Stilte-actie tegen armoede in Den Haag.

In 2009

Stichting Vrouwen in de Bijstand /
Economie Vrouwen en Armoede
Rotterdamse Sociale Alliantie (Rosa!)
Stichting Kontaktpuntje Veldhoven

In 2008
Dominicaans Activiteiten Centrum
Geen mens is illegaal
Vereniging PEL Leeuwarden
Vrouwengroep Prema
Voor een Sociaal Europa
In 2006-2007
Stichting Mooi Laak
Stilteactie tegen de Armoede
Stichting Adviesraad Minimabeleid
Stichting CLiP
Stichting voor een Sociaal Europa
Regionaal EVA Platform Oost-Brabant
ATD Vierde Wereld, Lokale groep


Nadere toelichting

Hierna worden een paar van de projecten iets uitgebreider belicht. Het zijn een paar voorbeelden van activiteiten die zonder steun van Niet voor Jezelf mogelijk niet of minder makkelijk uitgevoerd hadden kunnen worden.

Stichting Mooi Laak

Gevraagd werd om een bijdrage voor het maken van een theatervoorstelling over armoede. De bewoners uit het Laakkwartier in Den Haag gaan, samen met een ervaren regisseur, werken aan de inhoud en realisatie van deze voorstelling.
€ 1.000,-.

Stilteactie tegen de Armoede

Gevraagd werd om een bijdrage voor de organisatie en uitvoering van een maandelijkse demonstratie in de vorm van een Stilteactie bij de parlementsgebouwen in den Haag. De actie wil permanente aandacht creëren voor het probleem van de armoede met een maandelijks zwijgen in stiltekringen rond de parlementsgebouwen iedere derde dinsdag van de maand.
€ 1.250,-.

Stichting voor een Sociaal Europa

Stichting Adviesraad Minimabeleid

Men vroeg ons om een bijdrage voor het realiseren van een fototentoonstelling van en over de minima. Men wilde op deze wijze de mens achter de minima in beeld brengen.
€ 500,-.

Stichting CLIP

Deze stichting vroeg om een bijdrage voor het meefinancieren van het project 'Armoede LIVE!', om armoede in een moderne tijd zichtbaar en hoorbaar te maken voor een breed publiek.
€ 2.500,-.

Gevraagd werd om een bijdrage voor deelname aan de actiekaravanen van de Euromarsen voor een Europese norm voor een sociaal minimum.
€ 2.000,-.

Regionaal EVA Platform Oost-Brabant

Dit platform geeft ondersteuning en begeleiding aan de lokale EVA-groepen (Economie, Vrouwen en Armoede).
€ 1.500,-.

ATD Vierde Wereld, Lokale groep

Gevraagd werd om een bijdrage voor een manifestatie: werelddag van verzet tegen extreme armoede. Deze werelddag bestaat 20 jaar en is sinds 15 jaar door de VN uitgeroepen tot internationale dag voor uitbanning van armoede.
€ 500,-. | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag |   | contact |