Niet voor jezelf - bestuur


 | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag | 

 
ANBI - gegevens
 

Als ANBI stichting leggen we de focus op kwetsbare mensen in onze samenleving en vragen uw aandacht en inzet om hun situatie te helpen verlichten.

Wij staan bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 verplicht de Belastingdienst ons voor de ANBI diverse gegevens openbaar te maken via onze internetsite. Wij voldoen gaarne aan deze verplichting, die tot doel heeft het bevorderen van het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector.

Naam
Stichting Niet voor Jezelf

Fiscaal nummer (RSIN)
8015.80.213

Contactgegevens
liefst via e-mail:


info@nietvoorjezelf.nl

Stichting Niet voor Jezelf
secretariaat: Jufferkade 66
3011 VW  Rotterdam

Beleidsplan

lees hier


Beloningsbeleid

Er worden geen beloningen verstrekt, alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel politiek en samenleving op zodanige wijze te beïnvloeden, dat structurele oorzaken van groeiende ongelijkheid tussen mensen met een minimuminkomen en anderen weggenomen worden.

Ter verwezenlijking van het doel beheert de stichting een fonds ten behoeve van groepen die structurele verbeteringen nastreven van de positie van personen met een minimuminkomen.

Bestuur
Hans Goosen - voorzitter
Tjeerd de Boer - secretaris
Madeline Andringa - penningmeester


Verslag over het jaar 2022


 lees hier 

Financiële verantwoording over het jaar 2022

 lees hier Omdat onze stichting een ANBI verklaring heeft is uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij uw jaaropgave voor de Belastingdienst.logonvj

ING-bankrekening
 NL69 INGB 0000 1979 19

 of

ONLINE DONEREN | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag |   | contact |