.
Niet voor jezelf - bestuur
.

      home achtergronden de actie groepen subsidie ? bestuur jaarverslag contact  

 
Bestuur
 

Bestuur

. H. Goosen (voorzitter)
. T. de Boer (secretaris)
. M. Andringa (penningmeester)

In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigd.

beurs
boterham
broodjes
logonvj

ING-bankrekening
 NL69 INGB 0000 1979 19

 of

ONLINE DONEREN

      home achtergronden de actie groepen subsidie ? bestuur jaarverslag contact